Share
Convention Centre

Year2016
ClientMr. Herbert Landis
Sq.ft10000 Sq.Ft
TeamRahul Vignesh, Vandhana Priyadharshini, Tamilarasi, Syed Abu Parves
StatusOngiong
LocationNatham, Tamil Nadu, India
ValueINR 40 Million